"Обзерв Консалтинг" ХХК-тай хамтран Нэгдсэн менежментийн тогтолцоог/ISO9001, ISO45001/ нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүллээ.

     "Темплланд" ХХК нь 2022 оны 12-р сарын 13-ны өдрөөс эхлэн "Обзерв Консалтинг" ХХК-тай хамтран Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO9001:2015 болон ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцооны ISO45001:2018 олон улсын стандартуудыг нэвтрүүлэх буюу зохих батламжилсан гэрчилгээг Канад улсын PECB байгууллагын итгэмжлэгдсэн этгээдээс авах төслийн ажлыг эхлүүллээ. 

           Төслийг хэрэгжүүлэх үндсэн баг болон зөвлөх багтаа ажлын амжилт хүсье.