Танилцуулга

         

      Манай компани нь 2012 оны 4-р сард үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд барилга угсралт, гадаад худалдаа, менежментийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа үзүүлдэг бөгөөд Захиргаа, Санхүү, ИТА болон ХЭМБАлба албадаас бүрдсэн 21 ажилтантай үйл ажиллагаагаа явуулж байна.