Алсын хараа, үнэт зүйлс
Алсын хараа

Өрсөлдөх чадвартай, үндэсний бүтээн байгуулагч болох

Эрхэм зорилго

Дэлхийн шилдэг инноваци, технологийг бүтээн байгуулалтандаа ашиглах замаар ажиллах болон амьдрах орчны чанарыг сайжруулна. 

Үнэт зүйлс
Аюулгүй ажиллагаа
Баг
Процесс
Брендинг
Үнэ цэнэ, өсөлт
Үндсэн зорилт

Аюулгүй ажиллагаагаа улам бататгаж, салбартаа тэргүүлнэ.

Шинийг эрэлхийлсэн эзний сэтгэлгээтэй, бүтээлч хамт олныг төлөвшүүлнэ.

Бизнесийн үйл ажиллагаагаа тасралтгүй сайжруулахад чиглэсэн процессийг хэрэгжүүлнэ. 

Хамтран ажиллагч талуудтай үр ашигтай, эерэг харилцаагаа бэхжүүлнэ. 

Өрсөлдөх чадвартай, үндэсний бүтээн байгуулагчийг бий болгох