ISO9001:2015, ISO45001:2018 стандарт хэрэгжүүлэхтэй холбоотой танилцуулга, сургалтыг зохион байгуулав.

           "Темплланд" ХХК-ийн 2023 оны 02-р сарын 28-ны өдөр Нийслэлийн Нутгийн Захиргааны Төв Цогцолбор барилгын А блокийн Хүндэтгэлийн танхимд зохион байгуулсан ISO9001:2015, ISO45001:2018 стандарт хэрэгжүүлэхтэй холбоотой танилцуулга, сургалтын үйл ажиллагаанд нийт ажилчид болон Гүйцэтгэгч компанийн төлөөллүүд идэвхитэй оролцож, амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө.