"Темплланд" ХХК

"Темплланд" ХХК

Нийслэлийн нутгийн захиргааны төв цогцолбор барилга

Нийслэлийн нутгийн захиргааны төв цогцолбор барилга

Товч танилцуулга

            "Темплланд" ХХК нь 2012 онд байгуулагдаж, 2017 оноос үйл ажилллагааны чиглэлээ өргөтгөн барилга угсралт, үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт ажиллаж байна. Бид Дэлхийн шилдэг инноваци, технологийг бүтээн байгуулалтандаа ашиглах замаар ажиллах болон амьдрах орчны чанарыг сайжруулан Монголдоо тэргүүлэгч EPC (Engineering, procurement and construction) байгууллага болох зорилго тавин ажиллаж байна. Бид үйлчлүүлэгчийн төслийг үнэ цэнэд хүргэхийн тулд төслийн менежментийн арга хэрэгслийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн төсөл эхлэхээс дуусах хүртэл бүхий л үе шатанд төлөвлөх, хянах, удирдах болон хүлээлгэн өгөх ажлыг үйлчлүүлэгчдээ санал болгон ажиллаж байна.

Төслүүд

Мэдээ мэдээлэл